64 יום לבחירות | שאלון הוואסאפ של סיטי פייס למועמדים

מרום הגליל | אניטה יצחקי

מה שלושת הנושאים הכי משמעותיים עבור מרום הגליל בשנים הקרובות?
שלושת הנושאים המשמעותיים ביותר עבור מרום הגליל הם חינוך; תעסוקה ובכלל זה אזורי תעשייה , תיירות וחקלאות; והרחבת היישובים.

מה שלושת הדברים הראשונים שתשני אם תבחרי?
ראשית אשנה את התרבות הניהולית במועצה. אני אוביל ניהול מתקדם של המועצה, עם שקיפות ושותפות אמיתית של התושבים בקבלת ההחלטות, עם חלוקת תקציבים שוויונית וברורה, אוביל עשייה משותפת תוך שיח מתמיד עם התושבים.  אני מתכוונת להתעקש לקדם את האינטרס הציבורי ולא של קומץ עסקנים, תוך ניהול מערכת  מקצועית ועניינית ולא פוליטית. בדרך הזו אטפל ואקדם את כל הסוגיות הרבות שדורשות טיפול ומענה.

מה היתרון הגדול ביותר שאת מביאה לתפקיד?
היכרות מקרוב עם המערכת הממשלתית והציבורית בדרגים הגבוהים ביותר שיש, במערכות הביצועיות במשרדי הממשלה, בכנסת ישראל, ובכלל זה החלטות ממשלה וגיוס תקציבים. אני באה ממקום אמיתי, עם גישה שירותית קשובה, משתפת ויכולת הנעה גבוהה.

 מילה טובה על המועמדים האחרים?
אני מעריכה כל אחד שקבע את ביתו וחינך את ילדיו בגליל.