מחוברים למה שקורא

התצוגה אפשרית דרך הנייד בלבד

פחות מ 18% מהתלמידים בצפת לומדים במסגרת חילונית

43.44% לומדים במסגרת חרדית, 38.69% בממלכתי דתי // 85 מוסדות חינוך חרדיים, 40 ממלכתי דתי ו-24 ממלכתי // מגמת ירידה לאורך השנים בתלמידי הממלכתי לעומת גידול לחרדי

נתוני משרד החינוך על תלמידי בתי הספר והגנים בצפת, לא משאיר מקום לספק על הרכב האוכלוסייה בעיר ועל המגמה המתמשכת לאורך השנים בגידול מספר תלמידי מוסדות החינוך החרדיים על פני הממלכתיים.

נכון ל-2020 לומדים בצפת 8,395 תלמידים בבתי הספר, מתוכם 3,647 במוסדות חרדיים (43.44%), 3,248 בממלכתי-דתי (38.69%) ורק 1,500 תלמידים במסגרות ממלכתי (17.87%). כשלתלמידי החרדי יש 25 מוסדות חינוך, 8 לממלכתי-דתי וחמישה בתי ספר לממלכתי.

בגני הילדים, שם לומדים 2,655 ילדים, רובם נמצאים במסגרות חרדיות עם 60 גנים, 32 לממלכתי-דתי ו-19 גני ילדים בממלכתי.

על פי הנתונים המפורסמים באתר ״שקיפות בחינוך״, המגמה לאורך השנים מצביעה על גידול של תלמידי בתי הספר והגנים במסגרות חרדיות, כולל של מוסדות חינוך, לעומת קיטון במספר התלמידים של הממלכתי.

על פי נתונים נוספים באתר, אחוז התלמידים הזכאים לבגרות, מתוך תלמידי העיר עומד על 52.1% . (יש לקחת בחשבון כי גם התלמידים החרדיים נספרים במאזן, למרות שהם לא ניגשים לבגרות). מתוכם רק 3.4% עם זכאים לבגרות מצטיינת.

בסקר שעורך משרד החינוך על ערכים ואקלים חינוכי, בקרב תלמידי כיתות י׳-י״ב 48% מציינים כי הם מרגישים קרבה בין מורים לתלמידים. 69% מרגישים תחושה כללית חיובית כלפי בית ספר ו-4% מהתלמידים היו מעורבים במקרי אלימות.

תקציב משרד החינוך בצפת עמד על 305 מיליון שקלים שרובו (217 מיליון), עבור שכר מורים. בחשבון של עלות לכל תלמיד, תלמידי הממלכתי זוכים לתקציב הגדול יותר עם 28.252 ש״ח הוצאה לכל תלמיד, הממלכתי-דתי עומד על 27,111 ש״ח והתלמידים החרדיים מסתפקים בתקציב של 16,628 ש,ח לכל תלמיד.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

יש לכם מה לשתף או לספר לנו? מוזמנים: